Hyviä käytäntöjä museoalalla

Tiedot on kerätty Kansallisgallerian ja Suomen museoliiton selvityksestä, joka oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä -työryhmän loppuraporttia.

 
 

Yleistä sopimisesta

Näyttelysopimuksella molemmat osapuolet sitoutuvat näyttelyyn ja kaikkeen siihen, mitä sopimukseen on kirjattu. Sovittavia asioita ovat usein näyttelyyn liittyvä työnjako teosten tuottamisen, installoimisen ja ripustuksen osalta. Lisäksi täytyy sopia kuljetuksista ja vakuutuksista.

Kaikki museoiden ja taiteilijoiden väliset sopimukset laaditaan usein tilannekohtaisesti. Tähän johtuu siitä, että näyttelyt eroavat suuresti toisistaan ja museoilla ja taiteilijoilla on vaihtelevat mahdollisuudet panostaa yhteistyöhön.

Yksinkertaisimmillaan sopimus sisältää sen, että taiteilija sitoutuu luovuttamaan teoksensa näyttelyyn. Museo puolestaan sitoutuu korvaamaan ja järjestämään teoksen kuljetuksen, vakuutuksen, sekä maksaa näyttelykorvauksen ja matkakulut päivärahoineen. Lisäksi museo vastaa omista kuluistaan, kuten näyttelyarkkitehtuurista, ripustuksesta, laitteistoista, tarvikkeista, näyttelyn valvonnasta, viestinnästä ja markkinoinnista.

Sopimus voi kattaa muitakin tarkentavia kysymyksiä, jotka voivat liittyä näyttelyn dokumentointiin, julkaisuihin, oheisohjelmaan, digitaalisiin sovelluksiin, vakuutusehtoihin ja teosturvallisuuteen.

Seuraavaksi esittelemme esimerkkinä Kansallisgallerian sopimuskäytäntöä. Kansallisgallerian lähtökohtana on, ettei taiteilijalle aiheudu suoria kustannuksia näyttelyyn osallistumisesta.


Kansallisgalleria sopii seuraavista taloudellisista asioista

• Näyttelykorvaus (Kuvasto ry:n asiakkaalle Kuvaston kautta, muille suoraan), joka vastaa Ruotsin MU-sopimuksen utställningsersättning-korvausta.

• Teoksen/teosten kuljetuskustannukset. Yleensä Kansallisgalleria järjestää kuljetuksen ja pakkauksen, kotimaassa omalla kuljetuskalustollaan ja ulkomailla taidekuljetuksiin erikoistuneen kuljetusliikkeen välityksellä. Kuljetuksista sovitaan usein hyvinkin yksityiskohtaisesti. Museo sitoutuu palauttamaan teoksen sen lähtöpaikkansa, ellei muuta erikseen sovita.

• Vakuutus naulasta naulaan. Sopimuksissa käsitellään myös vakuutuksen tai valtiontakuun ehtoja.

• Matkakustannukset, majoitus ja päivärahat (yleisen matkustusohjesäännön mukaisesti), mikäli taiteilijan läsnäolo näyttelyyn liittyen on tarpeen tai toivottavaa.

• Paikan päällä toteutettavien teosten välittömiä kustannuksia (aineet, tarvikkeet, palvelut) etukäteen hyväksytyn näyttelybudjetin mukaisesti.


Lisäksi Kansallisgallerian kanssa voidaan sopia korvaus seuraavista

• Uusien teosten tuottamisesta aiheutuvia välittömiä kuluja kuitteja vastaan tiettyyn euromäärään saakka tai etukäteen sovitulla tavalla.

• Teosten suunnittelu ja käytännön toteutus paikan päällä tiettyyn euromäärään saakka (veronalainen palkkio, vastaa medverkanersättning-korvausta).

• Rahoittaa tuotantoa tietyllä euromäärällä. Tähän voi liittyä erinäisiä esitysoikeuksien siirtoihin liittyviä klausuuleja.

Fee ja exhibition compensation. Tämä sisältää sekä näyttelykorvauksen että näyttelypalkkion. Fee ei sisällä kuluja, vaan niistä sovitaan erikseen. Nykyään on yleistynyt tapa yksilöidä feen sisältö.

• Taiteilijalle korvataan erikseen tekijänoikeuden alainen kuvankäyttö. Sopimuksissa mainitaan, että kaupallisista ja muista tekijänoikeuden alaisista tuotteista sovitaan erikseen. Tämä koskee luonnollisesti myös teoksia, jotka eivät ole tekijän omistuksessa. Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden tapauksessa tekijänoikeuden alaisesta kuvankäytöstä ja muista tuotteista sovitaan Kuvasto ry:n kanssa.

• Joskus sovitaan osallistumiskorvaus, joka on tekijänoikeudellista näyttelykorvausta suurempi. Kuvaston jäsenille näyttelykorvauksen osa on maksettu Kuvasto ry:n kautta.