museokuvituskuva5.png

Mikä näyttelypalkkio on?

Näyttelypalkkio on korvaus taiteilijan työstä näyttelyn valmistelussa ja sen aikana.

Se on korvaus tai palkkio, jonka museo maksaa taiteilijalle näyttelysopimuksessa määritellyistä tehtävistä. Näitä työtehtäviä ovat muiden muassa näyttelyn suunnittelu, ripustus, taideteosten kuljetukset ja näyttelyn viestintään, markkinointiin tai oheistapahtumiin, kuten taiteilijatapaamisiin, osallistuminen.

Näyttelysopimuksessa määritellään kirjallisesti erilaiset näyttelyyn liittyvät vastuukysymykset, kuten teosten vakuutuksiin liittyvät vastuut. Näyttelypalkkion määritteleminen on olennainen osa näyttelystä sopimista.

 

Näyttelypalkkion lisäksi taiteilija on oikeutettu näyttelykorvaukseen

Kuvataiteilijat ovat tekijänoikeuslain mukaan oikeutettuja saamaan tekjänoikeuskorvauksen siitä, että heidän taideteoksiaan on esillä museon järjestämässä näyttelyssä tai esimerkiksi festivaaleilla. Tekijänoikeudellinen korvaus on nimeltään näyttelykorvaus, ja sitä kutsutaan yleisesti Kuvasto-korvaukseksi visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvaston mukaan. Kuvasto hallinnoi visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeuksia.

Näyttelykorvaus on taiteilijan lakisääteinen oikeus, mutta se ei korvaa taidenäyttelyn eteen ja sen yhteydessä tehtyä työtä. Työn korvaamista varten taiteilijan kuuluu saada näyttelystä näyttelypalkkio tekijänoikeudellisen korvauksen lisäksi.