museokuvituskuva3.png

Hyödyt museoille

Näyttelypalkkion maksaminen antaa museolle mahdollisuuden nostaa profiiliaan ja auttaa luomaan entistä parempaa työelämää taiteilijoille. Näyttelypalkkiot houkuttelevat taiteilijoita ja museoista parhaiten menestyvätkin juuri ne, jotka osaavat tarjota yleisölle kiinnostavia sisältöjä.

Näyttelypalkkioon mukaan lähtevät museot edistävät alan reilumpaa toimintakulttuuria antamalla taiteilijalle rahanarvoista arvostusta hänen tekemästään työstä – eikä osallistuminen tähän ole edes vaikeaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö alkoi myöntää museoille ensi kertaa rahaa taiteilijoille maksettavia näyttelypalkkioita varten vuonna 2018. Tuolloin avustuksille oli varattu rahaa jopa 250 000 euroa. Museon ainoaksi tehtäväksi jää hakea avustusta. Uusia tilaisuuksia vielä tulee, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö aikoo jatkaa näyttelypalkkioavustuksia useamman vuoden ajan.

Taidemuseoiden osalta sisällön kehittämisessä on luontevaa tehdä laadukasta yhteistyötä taiteilijoiden kanssa. Näyttelypalkkion maksaminen lujittaa taiteilijan ja museon välistä suhdetta ja sitouttaa osapuolet tekemään entistä parempaa yhteistyötä. Saamansa rahallisen tuen myötä taiteilija pystyy keskittymään työssään olennaiseen, jolloin lopputuloksena on myös parempi museonäyttely.

Näyttelypalkkion maksaminen on myös yleisövaltti, koska museo voi mainostaa kävijöilleen torjuvansa taiteilijoiden ilmaista työtä.