Museot voivat hakea erityisavustusta näyttelypalkkioihin

opetus- ja kulttuuriminsiteriön Erityisavustukset museoille taiteilijoiden näyttelypalkkioiden maksamiseksi ovat nyt haettavissa.

Avustus on tarkoitettu näyttelyn järjestämisen yhteydessä taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi. Avusta voivat hakea ammatillisesti ja päätoimisesti hoidetut museot, jotka ovat kunnan tai muun yhteisön tai säätiön ylläpitämiä.

Museon taiteilijalle näyttelyn järjestämisen yhteydessä maksama näyttelypalkkio on korvausta työstä, jota taiteilija tekee näyttelyn järjestämiseen liittyen. Palkkio voi koostua mm. taiteilijan osallistumisesta näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen, taiteilijan osallistumisesta teoksensa tai teostensa ripustamiseen, taiteilijan osallistumisesta näyttelyyn liittyviin tilaisuuksiin ja oheisohjelmaan tai taiteilijalle näyttelystä aiheutuvista jälkitöistä.

Hakuaika alkaa 15.4.2019 ja päättyy 3.6.2019 klo 16.15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin yhteensä noin 200 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään kesäkuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Linkki hakuilmoitukseen:

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/avustukset-museoille-taiteilijoille-maksettavien-nayttelypalkkioiden-kattamiseksi