Näyttökuva 2018-04-10 kello 18.27.57.png

Näyttelysopimusmalli

Suomen Taiteilijaseura on julkaissut vuoden 2018 alussa näyttelysopimusmallin vapaaseen käyttöön. Näyttelysopimus on kattava ja yksityiskohtainen sopimusmalli, joka soveltuu taiteilijan ja museon väliseksi sopimukseksi erilaisissa taidenäyttelyissä. Sopimusmallia voidaan soveltaa myös gallerianäyttelyihin.

Näyttelysopimus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän loppuraporttiin Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:4) ja raportissa annettuihin suosituksiin taidenäyttelyiden sopimuskäytäntöjen kehittämiseksi. 2015–2016 työskennelleessä asiantuntijaryhmässä oli edustus sekä taiteilijajärjestöistä että Museoliitosta.

STS:n julkaisema näyttelysopimus perustuu työryhmän yksimieliseen suositukseen asioista, joista tulisi sopia museoiden ja taiteilijoiden välisissä näyttelysopimuksissa. Olemme pyrkineet tekemään mallista mahdollisimman selkeän ja helposti täytettävän. Mallin voi ladata STS:n sivuilta sekä pdf– että docx-asiakirjana. Jälkimmäiseen tiedostomuotoon liittyy erillinen teosluetteloliite teosten listaamista varten. Sopimusmallia voi käyttää vapaasti ja ilmaiseksi.

Näyttelysopimus kattaa kaikki taidenäyttelyn pitämiseen keskeisesti liittyvät tehtävät, vastuut, velvollisuudet ja korvaukset. Sopimuksessa määritellään myös mm. taiteilijalle näyttelyn toteuttamisesta maksettavat palkkiot ja korvaukset sekä taiteilijapalkkio taiteilijan työtehtävistä näyttelyn yhteydessä.

Lataa näyttelysopimusmalli tästä.

Utställningsavtal på svenska.

Exhibition agreement in English.