Tietoa ja tutkimuksia näyttelypalkkiosta

Näyttelypalkkiosta on tehty sekä kotimaisia että kansainvälisiä selvityksiä. Eri puolilla maailmaa on myös käytössä erilaisia käytäntöjä taiteilijoiden työn korvaamiseksi. Alla on keskeisimpiä julkaisuja ja malleja.

 
 
Screenshot 2018-04-13 11.17.33.png

Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän loppuraportti)

Suomalaisiin taidenäyttelyihin liittyviä käytäntöjä on selvitetty kattavasti opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän loppuraportissa vuodelta 2016. Työryhmän tilaamista ja toteuttamista selvityksistä ilmeni, että Suomessa on jo olemassa hyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä Kansallisgallerian ja suurimpien muiden näyttelynjärjestäjien osalta. Työryhmä antoi loppuraportissaan kaikkiaan 16 suositusta, jotka kehittäisivät taidenäyttelyiden järjestämistä Suomessa. 

 
Screenshot 2018-04-13 11.22.41.png

Kyselytutkimus: kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännöistä

Suomen Taiteilijaseuran ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kyselytutkimuksessa selvitettiin, millaisia palkkio- ja sopimuskäytäntöjä taiteilijat ovat kohdanneet ja kartoitettiin laajemmin taiteilijoiden asemaa museo- ja gallerianäyttelyissä. Kyselyn tulokset osoittavat selvästi, että ammattitaiteilijat tekevät runsaasti ilmaista työtä. Valtaosa vastaajista ei ole koskaan saanut korvausta tai palkkiota museonäyttelystä: 77 % ei ole saanut näyttelypalkkiota, 79 % ei ole saanut  korvausta tuotantokuluista, 84 % ei ole saanut korvausta näyttelyn rakentamisesta/purusta, 75 % ei ole saanut korvausta oheisohjelmaan osallistumisesta ja 57 % ei ole saanut kulukorvausta tositteita vastaan.

 
Screenshot 2018-04-13 11.20.15.png

Selvitys Pohjoismaiden ja muutaman muun maan näyttelypalkkioista ja - korvauksista

Suomen Taiteilijaseuran selvitys on ensimmäinen suomenkielinen katsaus  näyttelypalkkioista ja -korvauksista Pohjoismaissa ja muutamissa muissa maissa, joissa taiteilijoille maksetaan korvauksia osallistumisesta näyttelyihin julkista tukea saavissa museoissa. STS ja Ornamo ajavat myös Suomeen näyttelypalkkiosopimusta, joka takaisi kuvataiteilijalle korvauksen museonäyttelyn eteen tehtävästä työstä. Selvitys liittää tavoitteet kansainväliseen keskusteluun, jota aiheesta tällä hetkellä käydään ympäri maailmaa, etenkin Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Taiteilijat ympäri maailmaa vaativat nyt korvausta museoiden eteen tekemästään työstä.

 

Ruotsin MU-sopimus

Ruotsissa on voimassa valtion ja keskeisten kuvataidejärjestöjen välinen MU-sopimus, MU-normavtal. Sopimus solmittiin 2009 ja sitä on viimeksi päivitetty tammikuussa 2018. Taiteilijajärjestöistä sopimuksen ovat allekirjoittaneet  Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare ja Svenska Fotografers Förbund.

Sopimuksen nimi tulee sanoista medverkansersättning ja utställningsersättning. Näistä medverkansersättning vastaa näyttelypalkkiota ja utställningsersättning on tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus. 

  MU-sopimuksen mukaan taiteilijoille tulee maksaa tekijänoikeuskorvaus museonäyttelyistä ja näyttelypalkkiosta tulee vähintään neuvotella taiteilijan kanssa. Korvauksiin ovat oikeutettuja kaikki Ruotsissa museonäyttelyitä pitävät taiteilijat. Sopimuksen noudattaminen on pakollista kaikille julkista tukea saaville ammattimaisille näyttelynjärjestäjille.

   
  Näyttökuva 2018-04-16 kello 17.47.11.png

  Paying Artists: Exhibition Payment Guide

  Britannian laajin kuvataiteilijajärjestö a-n on kampanjoinut taiteilijoiden palkkion puolesta vuodesta 2014 lähtien. Osana kampanjaa järjestö on julkaissut Exhibition Payment Guide -oppaan, joka tarjoaa sekä taiteilijoille että julkisesti tuetuille näyttelynjärjestäjille neuvoja ja ohjeita taiteilijapalkkioiden suhteen.

  Britanniassa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 71 % kuvataiteilijoista ei ole saanut korvausta julkisesti tuetussa museossa pitämästään näyttelystä. Paying Artists -kampanja tarjoaa taiteilijoiden tueksi mm. neuvoja budjetointiin, neuvottelutilaiteisiin ja sopimuksen laatimiseen. Materiaali on koottu Exhibition Payment Guide -julkaisuun.